6 Kategori Batu Geliga Landak Super - Geliga landak ataupun Porcupine bezoar ialah endapan enzime di dalam lambung...